صنایع بیمه

داده کاوی فرایند تجزیه و تحلیل الگوهای پنهان داده ها با توجه به دیدگاه های مختلف برای طبقه بندی به اطلاعات مفید است که در ناحیه های مشترک مانند انبار داده ها، برای تجزیه و تحلیل کارآمد، الگوریتم های داده کاوی، تسهیل تصمیم گیری کسب و کار و سایر اطلاعات جمع آوری می شود والزاماتی که در نهایت سبب کاهش هزینه ها و افزایش درآمد می شود. داده کاوی داده ها، اطلاعات ساختاری را از طریق نرم افزار هوش مصنوعی، شبکه های عصبی و ابزارهای آماری پیشرفته به منظور شناسایی الگوها و خلاصه کردن داده ها در فرمتی که می تواند درک شود، پردازش می کند.
با توجه به حجم عظیم داده های امروز، سازمان ها به راه حل های بزرگ مدیریت داده ها و راه حل های مدیریت تجربه مشتری می پردازند که می توانند داده های پیشرفته را برای تبدیل داده های خام به بینش عملی، تغییر دهند.

کاربرد در صنعت بیمه:

در عصر جهانی، سیستم های بیمه به سرعت در حال پیشرفت چشمگیری در جامعه ما هستند. با توجه به افزایش استرس در زندگی روزمره، رشد تقاضای بیمه افزایش می یابد. داده کاوی به شرکت های بیمه کمک می کند تا الگوهای مفیدی را از پایگاه داده های مشتری پیدا کنند. هدف شرکت فن آوران دُرنویس این است که چگونه داده کاوی در صنعت بیمه مفید است، چگونه تکنیک های آن باعث تولید نتایج خوب در بخش بیمه و نحوه افزایش داده ها در تصمیم گیری با استفاده از داده های بیمه، تجزیه و تحلیل دعاوی و پیشگویی میزان خرید بیمه نامه های جدید توسط مشتریان می شود.
مزایای داده کاوی در صنعت بیمه نه تنها به کاهش تقاضاهای تقلب کمک می کند، بلکه همچنین به شناسایی مشتریان جدید، افزایش فروش و بهبود روابط انسانی در شرکت ها نیز کمک می کند. با افزایش فروش، شرکت های بیمه همچنین قادر خواهند بود از افزایش درآمد بهره مند شوند و در عین حال مشتریان خود را بهترین محصول را نیز ارائه دهند. تکنولوژی داده کاوی می تواند سطوح مدیریت و تصمیم گیری در سیستم بیمه را بهبود بخشد و بالاترین میزان سرمایه گذاری را برای شرکت ها و مشتریان خود به ارمغان بیاورد. تحقیق در مورد کاربرد تکنولوژی داده کاوی به سیستم بیمه در حال حاضر نادر است.